CANIS LUPUS Regular - Kučera

long time no see, like a wolf, více na @justsometypo

Pozornost (Meduim) - Petr Kučera

Podklady pro proces.

Cross LightExpandedOblique - Petr Kučera

Vyzkoušejte stylistické sady, nebo nativní i volitelné ligatury.

Cross Regular - Petr Kučera

Vyzkoušejte stylistické sady, nebo nativní i volitelné ligatury.

Cross SemiBoldCondensed - Petr Kučera

Vyzkoušejte stylistické sady, nebo nativní i volitelné ligatury.

tag teg - Petr Kučera

Dalyb vydal song Tag, tak já vydávám písmo tagteg.

Tool - Jakub Peřinka

Název Tool proto, že vzniklo z vlastnoručně vyrobené pomůcky. Jeho charakterní prvek je zkosení, které dominuje. Zároveň jeho šíře tahů dává textu plnost, ale i volnost. Jednoduše řečeno “kdo si hraje, nezlobí”.

Lomus - Jakub Peřinka

Písmo Lomus je doslova zlomené písmo, jako mé tužky při jeho navrhování. Jeho konstrukce stojí na základě dvou pravoúhlých přímek, které navazují na další pravoúhlé kamarády těchto konstrukcí. Tyto přímky se nikdy všechny nepotkají v jednom bodě a některá písmena se liší od ostatních, čímž tvoří tzv. „houpačku slov“ v textu.

Bender - Jakub Peřinka

Bender! Proč Bender? Protože sám člověk je z něho nahnutý. Musí pořádně číst. Písmo na sebe navazuje náklonem a střídáním tloušťky dříku. Čtěte, zkoumejte, hrajte si...

Ínnurz - Tomáš Machač

Stvořený severskými runami a magii na počest starým bohům.

Legionář - Tomáš Machač

Jednoduché hrátky s psasím strojem, první světovou válkou a inkoustem rozpitým na papíře.

Dvojlinkovice - Tomáš Machač

Copak se stane, když vidíme dvojmo? Na tuhle otázku si můžeme částečně odpovědět u čtení tohoto písma, inspirovaného gotikou a jednoduchými linkami.

Tosdix - Tomáš Machač

Písmo Tosdix je vystavěno na pečlivém gotickém plánování a chaotickém pohanském zpracování. Ačkoliv byly plány velkolepé, padly pod náporem chaosu. Ať žije chaos.

GekonFit - Petr Kučera

evoluce

Gekon - Petr Kučera

Jakési flekaté a přesto naprosto přesně jak má být vypadající písmo. Vzor gekon je známý na první pohled, přestože nebylo zamýšleno pro živočišný původ jména, tak bude fungovat zejména pro organické až mimozemské účely. Mající vše potřebné pro zvládnutí české sazby.

Solitudo - Petr Kučera

Každý umělec tvoří, či tvořil sám. Ať slavný či nikoli, všechny tato hodnota spojuje. Beata solitudo, sola beatitudo. Blažená samota, jediné štěstí.

Solitudo Bold - Petr Kučera

Lépe čitelné, méně radiátorovité, přesto lomené.

Amok - Petr Kučera

Nebude to dlouhé jinak bych to rozbil.

Amok Italic - Petr Kučera

Nebude to delší.

Líná ruka - Petr Kučera

Líná ruka pouze pro efetky.

Buuk - Petr Kučera

Book je anglicky kniha. Česká výslovnost vypadá takto [ˈbʊk], jinak takto [bůk] a bez kroužku je to toto BUUK.

Bloder - Petr Kučera

Bloder je bold varianta písma, které již nebude více bold.

Šašiar - Petr Kučera

Šašiar je velice organickým písmem. Vzniklo zrozením ze samotné matky Přírody. Je takovým malým dítkem jako každý z nás. První písmena názvu jsou odvozena ze šáší naší již zmíněné matky. Zbytek názvu je od slova tatar, jelikož taková byla domluva s tímto písmem na tvorbě mezer a řádků. Šašiar se různorodě proměňuje u některých písmen na jiná podle velké a malé abecedy. Nakonec jsme se ale shodli na vyřešení některé diakritiky a všech českých znacích.

Hexaokton - Jiří Miškeřík

Hexaokton je triviální malá abeceda založená na průniku šestiúhelníku s osmiúhelníkem a byla vytvořena jako cvičení při tvorbě písma na zadání Skládačka. Užití vhodné leda na velké aplikace a nadpisy, jinak vypadá jako řešeto.

Polygon flow bold - Jiří Miškeřík

Polygon flow bold vychází z původního polygon písma, které je ovšem mnohem tenčí, nahuštěnější a tedy i abstraktnější. Bold flow varianta hezky razí, poskakuje a zároveň si ponechává svoji ostrost, extravaganci a metaláckou šílenost. Ideální písmo pro tvrďácké názvy kapel náctiletých gore metláků. Řez obsahuje pouze malou abecedu, neboť s majuskulí si autor nějak nedokázal poradit, tak ji raději přetáhnul kytarou přes hlavu přímo do kontejneru.

Nominus regular - Jiří Miškeřík

Nápisová minuskule se sekundárním efektem černých teček, které při širším užití v sazbě přeberou primární efektovou roli a vytvoří dekorativní proměnlivé řádky připomínající Braillovo písmo či body hvězdných znamení na noční obloze.

Nominus Bold - Jiří Miškeřík

Nápisová minuskule se sekundárním efektem černých teček, které při širším užití v sazbě přeberou primární efektovou roli a vytvoří dekorativní proměnlivé řádky připomínající Braillovo písmo či body hvězdných znamení na noční obloze. Bold verze pracuje se zcela horizontálním stínovaným tahem, které rozšiřuje dojem ze základního zalomeného tvarosloví znaků a ubírá trochu efektovosti kruhů. Písmo houstne, duktus tmavne, písmo si hledá svoje místo mezi hvězdnými souřadnicemi.

Karolínské písmo v0.3 - Jiří Miškeřík

Raně středověké písmo, první které užívá minusky. Tvary jsou široké, oblé, následují vzor Unciály. Skvěle se hodí na titulky, větší typ sazby o menších blocích. Vzory jsou ruční, digitalizovány s množství uzlů, nerovností a jemných chyb pro zachování kaligrafického typu.

Karlín bastard v0.3 - Jiří Miškeřík

Písmo Karlín je takovým bastardem, čahounem svých rodičů - Karolínského písma a gotické Textury. Má něco z elegance Karolínské renesance a zároveň něco z tvrdého gotického rytmu a vertikality. Odkrývá podstatu obou písem v tom, že pokud aplikujeme větší denzitu a vertikalitu na Karolínu, dostáváme se postupně ke kořenům lomených znaků.

Rózina v06 - Jiří Miškeřík

Písmo Rozina bylo vymyšleno pro dívčí kapelu Rózinky.Je to nadpisové písmo tvořené do kombinace s nějakým chlebovým typem.Rózina je o jakési pubertě, písmo se táhne do výšky, některé znaky však překračují běžnou definovanou šířku. Písmo má být elegantní, zároveň však trochu podivočené.

Rózina bold v06 - Jiří Miškeřík

Písmo Rozina bylo vymyšleno pro dívčí kapelu Rózinky. Bold varianta Roziny je vytvořena již zcela pro jiné účely. Mnohem dominantnější stopa. Žádné optické pokusy o dorovnání, kromě změny umístění a velikosti diakritiky.

EVORA - Marek Janík

Krutopřísně metalovo anarchisticko kryptofašistické písmo pro slavnou kapelu Evora.

Ziggurat - Marek Janík

Z nejvyššiho vrcholu věže on vstal, aby nadpisy komixů začat psal.

LISTNÁČ - Markéta Žochová

Jemné, elegantní a mírně chaotické ozdobné písmo s listovým dekorem. Určené zejména pro krátký text.

Italika - Markéta Žochová

Renesanční tvary, kurzívní náklon, jemné ornamentální prvky a dotahy. Elegantní kaligrafie ve verzi Markéty Žochové.

Xtra - Tereza Maděrová

Sams poster - Sam Nebesařů

Ostré, šikmé, tučné písmo žijící na nakloněné ploše, jako každý správný rebel.

Pohon - Petra Pohoničová

Další zlomené písmo. Tentokrát od Petry, výrazné, velmi efektní na krátké jednorázovky, nejlépe typologo apod.

Jenoféna - Jenifer Chválová

Písmo Jenoféna je geometrického charakteru. Působí dynamicky a opticky táhne do výšky. Jde od jednoduchosti k tvrdosti písma.

Kyprd - Tereza Zlámalová

Písmo Kyprd bylo vytvořeno pomocí půlkruhů, které jsou součástí téměř každého písmene. Oblé tvary jsou zde vítány.

Mrak - Michaela Mračnová

Mračné písmo volného nepřesného tvaru a jemně oblačného duktu vytvořila Míša povinně vůči své rodině a předmětu Navrhování.